Geplaatst door & opgeslagen onder Informatie.

We hebben als bestuur grote waardering voor degenen die zich inzetten voor het in stand houden
van onze vereniging. Er zijn heel wat mensen die zich wekelijks en soms zelfs dagelijks inspannen om
er voor te zorgen dat de spelende leden van onze vereniging – vaak kinderen – kunnen volleyballen.
Heel veel dank daarvoor.
Wij zien echter dat er op dit moment te weinig vrijwilligers zijn om onze vereniging echt goed te
laten functioneren. We vinden steeds wel enkele mensen die bereid zijn het schip drijvende te
houden, maar we moeten desondanks constateren dat wij de vereniging ondanks al onze
inspanningen niet echt goed op stoom weten te krijgen. We zitten, vanuit ons perspectief gezien, in
een neergaande spiraal. Daar zijn uiteraard vele oorzaken voor aan te wijzen: de individualisering van
de samenleving, de neergang van de volleybalsport (zeker voor heren), het afnemende
verenigingsgevoel, het ontbreken van een eigen honk, het sentiment bij sommigen in de vereniging
en de hoge kosten van binnensport bijvoorbeeld.
Zoals gezegd: wij hebben de afgelopen jaren op allerlei manieren geprobeerd de steven te wenden
om te zorgen dat we als vereniging het hoofd boven water houden. Helaas moeten we constateren
dat we er niet in geslaagd zijn om die vitaliteit te bewerkstelligen die jullie en wij voor onze
vereniging wensen. Daarom (en ook om een aantal persoonlijke redenen) hebben we besloten om
eind dit speelseizoen collectief af te treden.
We willen een nieuw bestuur de gelegenheid geven om met nieuw elan de uitdaging op te pakken en
de vereniging in veilig vaarwater te brengen. Op basis van de ervaringen die wij hebben opgedaan,
ontbreekt ons daartoe op dit moment de energie, de creativiteit en de inspiratie. Wij geven de
opdracht die wij van de ledenvergadering hebben gekregen met pijn in het hart terug in de hoop en
de verwachting dat anderen het stokje overnemen en meer succes hebben.
Uiteraard zijn wij graag bereid de overdracht soepel te laten verlopen. Wat dat betreft willen wij
graag onze verantwoordelijkheid in de komende maanden nog nemen. Ook hebben we wel ideeën
hoe verder met deze mooie vereniging, maar daar moet een nieuw bestuur zich maar nader over
buigen. Verder zijn wij (verknocht als wij aan Flamingo´s zijn) ook de komende jaren uiteraard bereid
om nog hand- en spandiensten voor de vereniging te blijven verrichten, maar zoals de situatie nu is,
niet meer als bestuurders. Wij roepen jullie op om te zorgen voor een nieuw bestuur.

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Hallo allemaal,
 
In de herfstvakantie wordt er alleen op maandag 15 okt. en dinsdag 16 okt.  getraind.
Woensdag speelt D1 om 19..30 uur, daarvoor ook geen training i.v.m. opbouw.
Donderdag, vrijdag  en zaterdag zijn er ook geen trainingen,( crazy springfestival in de zaal)
Mini’s trainen op 13 okt. , van 15 t/m 20 okt. wordt er dus niet getraind.
 
 
Groetjes,
Ans

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Beste leden van Flamingo’s en/ of ouders,

Wij, Hanneke, Angela en Katelijn, zijn aanwezig geweest bij een vergadering van het bestuur van Flamingo’s over het vrijwilligersbeleid. Wij hebben besloten om het bestuur te gaan ondersteunen bij het beleid t.a.v. de vrijwilligers. Wij hebben ideeën over de wijze waarop we dit willen gaan aanpakken. Mochten er mensen met ons mee willen denken, dan horen wij dat natuurlijk ook heel graag.

Wij willen er met jullie voor zorgen dat iedereen in Gennep kan blijven volleyballen. Naast de leden die al veel voor de club betekenen zijn er ook nieuwe aanmeldingen binnengekomen voor het vrijwilligersbeleid. We zijn hier heel blij mee en willen jullie hartelijk danken voor jullie aanmelding.

Helaas is het nog niet genoeg om de club overeind te houden. Wij willen graag dat Flamingo’s blijft bestaan!

Wij kijken in de komende periode welke taken prioriteit hebben en waar vrijwilligers ingezet worden. Daarvoor hebben we jullie nodig.

Wie durft het aan, om er met ons, iets moois van te gaan maken?

De mensen die zich op hebben gegeven, zullen we in de komende periode gaan benaderen om te bespreken op welke wijze ze iets voor de club kunnen betekenen. Wil je al eerder aan de slag, dan mag je ons natuurlijk altijd benaderen. Je kunt ons benaderen via: hanneke.noij13@gmail.com

Aan de mensen de zich nog niet hebben opgegeven, vragen wij nog een keer om je bij ons aan te melden. We gaan jullie in de loop van het seizoen benaderen om te kijken hoe jullie je voor de club kunnen inzetten.

We hopen iedereen komend seizoen in de sporthal te zien.

Groetjes

Angela Boonen

Hanneke Noij

Katelijn Bitter

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Zaterdag 1 september …. de Kick Off….. in de Groene gracht….
Ben jij erbij?

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

FAST Academy brengt volleybaltop dichterbij

De Eredivisie volleybalorganisatie FAST uit Gennep en Sint Anthonis biedt jongens en meisjes uit de regio de kans hun talenten op niveau tot ontplooiing te brengen. De in 2016 opgezette FAST Academy wordt in het nieuwe seizoen verder uitgebouwd. FAST springt daarmee in het hiaat dat ontstaat nu het Regionaal Trainingscentrum (RTC) in Nijmegen enkele leeftijdscategorieën terugtrekt. Bovendien weet FAST Academy zich verzekerd van de expertise van toptrainers waarvan één met Eredivisie-ervaring. Doelstelling is het om het volleybal in de regio te ondersteunen en, een platform te bieden voor de regionale talenten. Zij , kunnen onafhankelijk van het spelniveau, zolang mogelijk in de eigen regio blijven spelen.

Klik hier voor meer info