Recreantentoernooi

Al ingeschreven? Hier vind je belangrijke informatie voor deelnemers!

Op donderdag 30 mei 2019 organiseert Flamingo’s weer haar jaarlijkse Recreanten Volleybaltoernooi op sportpark “de Groes”in Gennep. Dit evenement is bedoeld voor alle inwoners van de Gemeente Gennep en haar omliggende gemeenten en voor alle personen die daar werkzaam zijn.

Er kan dit jaar gespeeld worden in drie categorieën: 

1. Klasse A (hoogste klasse) met voornamelijk ervaren spelers (max. 2 competitie spelende leden)
2. Klasse B (middelste klasse) met een mix van ervaren en onervaren spelers (maximaal 1 competitiespelend lid)
3. Klasse C (laagste klasse), alleen onervaren spelers (geen competitie spelende leden)

Teams bestaan uit tenminste 6 personen. Het is toegestaan om onbeperkt te wisselen (indraaien), maar er moeten altijd minimaal twee dames in het veld staan.

N.B. Onder competitie-spelend lid wordt verstaan: iedereen die deelneemt aan de NeVoBo seniorencompetitie of iemand van gelijkwaardig niveau.!

Ook dit jaar zal weer op tijd worden gespeeld (telkens 2x een kwartier).
Het toernooi begint om 10.00 uur en zal rond 18.00 uur eindigen. Na inschrijving (alleen via de website) ontvang je direct een bevestiging. Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- per deelnemend team, inclusief 6 consumptiebonnen. Na 25 mei worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.
Sport- en buurtverenigingen en verder alle teams die een eigen tenue hebben, wordt verzocht dit te dragen. Winkeliers en/of bedrijven mogen teams met shirtreclame afvaardigen. Er mogen meerdere teams in beide klassen worden ingeschreven.
Zorg dat je niet te laat bent met inschrijven, vorig jaar hebben we een aantal teams moeten teleurstellen.

LET OP: We krijgen veel berichten van mensen met een @hotmail of @live adres dat ze geen bevestiging ontvangen. In bijna alle gevallen is deze mail dan in de spam-box (ongewenste mail) terecht gekomen. Graag deze dus ook even controleren!

Betaling 
We vragen je de deelnamekosten van € 50,- voor 25 mei 2019 over te maken op Rabobank-rekeningnummer NL 02 RABO 0140673008 t.n.v. Flamingo’s Volleybaltoernooi onder vermelding van het toegestuurde referentienummer  en je teamnaam.

Al ingeschreven? Hier vind je belangrijke informatie voor deelnemers!

Nadere inlichtingen via recreantentoernooi@flamingos.nl