Beste Roze Vogols, leden en ouders van onze jeugd,

Afgelopen week vond in een goede en constructieve sfeer de algemene ledenvergadering van Flamingo’s plaats. Toch was de stemming bedrukt: voor iedereen was helder dat er stevige maatregelen nodig zijn om de vereniging financieel en organisatorisch op de been te houden. Als we niets doen, loopt de vereniging het volgende jaar tegen een (voor het bestuur) onacceptabel tekort aan en zijn er onvoldoende vrijwilligers om Flamingo’s voor de langere termijn in leven te houden. Daarom zijn er tijdens de algemene ledenvergadering twee sporen uitgezet:

1. een werkgroep gaat aan de slag met het opzetten van een structuur voor het werven en behouden van vrijwilligers.

2. Een andere werkgroep gaat kijken hoe meer geld binnen te krijgen.

Wat dat laatste betreft zijn er twee mogelijkheden: we halen meer sponsorinkomsten binnen onder andere door het versterken van de ‘werkgroep’ sponsoring of (als daartoe geen mogelijkheden zijn) we moeten kiezen voor een drastische verhoging van de contributie. De bevindingen van de werkgroepen komen aan de orde tijdens een extra ledenvergadering die in januari 2018 gehouden zal worden. Daar willen we spijkers met koppen slaan. Helder is dat we het zonder de medewerking van meer leden en ouders van jeugdleden niet gaan redden. Ben je bereid iets te doen voor de vereniging, dan mag jij je bij mij aanmelden. In overleg kunnen we dan kijken wat je leuk vindt en waar de vereniging behoefte aan heeft.

Met vriendelijke groet,

Michiel Noij

Voorzitter VV Flamingo’s ’56

michielnoij @home.nl

Reacties