AGENDA LEDENVERGADERING VV FLAMINGO’S 56 Datum: 10 april 2019 Locatie: 4 Events Tijd: 20.00 uur 1. Welkom
2. Verslag van de laatste ALV
3. Stand van zaken financiën 2018-2019
4. Contributievoorstel 2019-2020
5. FAST
6. Toernooi 2019
7. Ontwikkelingen: sporthal
8. Aftreden bestuur
9. Verkiezingen bestuur
10. Formele benoeming kascontrolecommissie seizoen 2018-2019
11. Adviescommissie ! Sportraad !
Korte weergave 3 treinen !
TC: stand van zaken nu waar aan gewerkt wordt ! Toelichting beleid scheidsrechters komende jaren 12. Rondvraag

Reacties