Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Adviescommissie gaat aan de slag nav brainstormsessie leden.

Beste leden, ouders en betrokkenen,

Afgelopen donderdag heeft er, zoals jullie zullen weten, een bijeenkomst plaatsgevonden om te kijken hoe het verder moet met (de toekomst van) Flamingo’s. Er was een mooie opkomst en het was fijn om te zien dat, ondanks de reden van de ingelaste vergadering, er zoveel mensen zich bekommeren om onze club.

Tijdens de vergadering is er flink gebrainstormd en zijn er verschillende dingen besproken, zoals het doel/visie van de club en wat er zoal moet gebeuren om de club op de been te houden. Een aantal punten kwam regelmatig terug, zoals het vergroten van de verbondenheid, het “missende” thuishonk en het aanbieden van kleinere taakjes binnen de commissies. Het deed ons deugd dat er veel leden, jong en oud, aangaven dat zij best wat meer willen doen. Want samen moeten we het oppakken!

Op basis van dit gesprek is er een adviescommissie ingesteld die in december nog eens bij elkaar gaat zitten en verder gaat sparren over alles wat er tijdens de vergadering naar voren is gekomen. Het doel van de commissie is om begin 2019 voorstellen of ideeën aan de leden voor te leggen over hoe onze vereniging een robuuste toekomstbestendige vereniging zou kunnen zijn. Een vereniging van, voor en gedragen door de leden en ouders. En waar ieder lid zijn/haar steentje, in welke vorm dan ook, bijdraagt.

Wij willen benadrukken dat deze adviescommissie tijdelijk zal zijn met bovenstaand doel. De commissie zal daarom niet nu en ook niet in een later stadium in de plaats treden van jullie als bestuur. Wel willen wij jullie, als daar behoefte aan is, nadrukkelijk bij onze werkzaamheden betrekken. We hopen dat goed voorbeeld doet volgen en dat er meerdere mensen zullen opstaan of aansluiten om een handje te helpen!

Tevens is er tweede vergadering gepland voor alle leden en betrokkenen van de club op 23 januari a.s. om 19:00u bij de Dragonder. Wij hopen dat jullie dan ook aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,
De Adviescommissie

adviescommissie@flamingos.nl

Celine Aarts,
Sonja Bogels,
Carlo Cillessen,
Ester Hesen,
Maurice Linders,
Govert Teunissen,
Jan Verhoeven,
Marcel Weijers,
Anneline Akkersdijk

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Beste collega’s,
Onderstand een uitnodiging voor clinics en masterclass die vanuit FAST Academy verzorgd gaan worden. FAST Academy is onderdeel van FAST (Flamingo’s Activia Stichting Topvolleybal) en één van onze doelstellingen is om het volleybal in de regio te ondersteunen in de meest uitgebreide zin van het woord. Binnen die doelstellingen valt ook deskundigheidsbevordering (theoretisch en praktisch).
Dat wordt nu concreet mede mogelijk gemaakt door de Rabobank omdat wij uit het Fonds Maatschappelijke Projecten voor dit doel een subsidie hebben mogen ontvangen.
Het verzoek is om deze informatie te forwarden naar trainers en mogelijke belangstellenden.
Goedkoper en dichter bij huis wordt het nooit meer!
De masterclass wordt georganiseerd in samenwerking met het Activia Pinkstertoernooi. Op deze manier hoopt het bestuur van het toernooi een extra dimensie te geven aan deze happening.
======================================
Docent: Jacek Ziemba (VT5 – voormalig Pools international en -eredivisetrainer), momenteel Technisch Manager FAST en trainer FAST Academy volleybalschool
Clinics:
doelgroep: alle geïnteresseerden (trainers geaccrediteerd voor VT2 en -3 met 3 punten)
minimaal aantal deelnemers: 10
Data: de zondagen 18 november 2018, 13 januari 2019 en 3 februari 2019
onderwerpen in chronologische volgorde: liberotraining, lezen van het spel / de wedstrijd en fysieke voorbereiding nieuwe seizoen.
Locatie: Activiahal te St. Anthonis
Aanvangstijd: 13:30 uur (duurt ongeveer 3 uren)
Kosten p.p.: onafhankelijk van het aantal te volgen clinics betaalt men eenmalig €5,- (op locatie contant af te rekenen)
Hieronder een korte omschrijvingen van de clinics:

LIBERO – een aparte specialisatie?

Deze clinic is een poging om de kennis en ervaring over het trainen van een libero spelen te delen.
Tijdens deze clinic wordt besproken wat de specifieke problemen van een libero zijn. Wij gaan kijken naar verschillende technieken die de libero speler nodig heeft om adequaat op verschillende situaties te kunnen reageren. Verder kijken wij naar elementen van fysieke voorbereiding van deze speler, elementen die steeds meer belangrijke rol spelen bij moderne libero.

Het Lezen van het spel.

Hoe wordt er geserveerd, hoe is de pass-lijn, wat zijn de individuele voorkeuren. Wat zie ik eigenlijk precies bij de tegenstander?

Wij gaan leren kijken naar onze tegenstander, kijken naar individuele spelers en naar het team. We gaan proberen om vanuit individuele bewegingspatronen en spelbenadering zoveel mogelijk informatie over onze tegenstander te verzamelen zodat we die kennis snel in de wedstrijd toe kunnen passen. Dit kan een manier zijn om niet achter de feiten aan te lopen, maar de tegenstander steeds een stap voor te zijn.

Seizoenvoorbereiding.

Hoe doe ik dat? Hoe plan ik deze periode? Waar moet ik rekening mee houden?  Hoe zorg ik dat de accu vol is en niet leeg loopt?  Hoe kan ik mijn spelers sterk maken? 
We gaan kijken naar deze en andere aspecten van de seizoenvoorbereiding. Ook kijken we hoe we dit logistiek juist in moeten plannen en vooral hoe jdit in een training toegepast moet worden.

Masterclass (in samenwerking met 1 of meer gasttrainers):
doelgroep: alle geïnteresseerden (voor trainers geaccrediteerd voor VT2 en -3 met 3 punten)
minimaal aantal deelnemers: 10
datum: zondag 9 juni 2019 (1e Pinksterdag).
onderwerp: spelverdelen
locatie: Pinkstertournooi St. Anthonis; Activiahal
Aanvangstijd: nog niet exact bekend, maar het zal zo rond 13:00 uur zijn

deelnamekosten: LET OP: GRATIS
Aanmelden (o.v.v. naam, vereniging, VT niveau, mobiele nummer en Nevoborelatienummer) bij Bé van der Woude – secretaris FAST.
06-19850978 of bevanderwoude@icloud.com
================================
 

Met sportieve groet,

Bé van der Woude
secretaris FAST (Academy)
06-19850978

Geplaatst door & opgeslagen onder Informatie.

We hebben als bestuur grote waardering voor degenen die zich inzetten voor het in stand houden
van onze vereniging. Er zijn heel wat mensen die zich wekelijks en soms zelfs dagelijks inspannen om
er voor te zorgen dat de spelende leden van onze vereniging – vaak kinderen – kunnen volleyballen.
Heel veel dank daarvoor.
Wij zien echter dat er op dit moment te weinig vrijwilligers zijn om onze vereniging echt goed te
laten functioneren. We vinden steeds wel enkele mensen die bereid zijn het schip drijvende te
houden, maar we moeten desondanks constateren dat wij de vereniging ondanks al onze
inspanningen niet echt goed op stoom weten te krijgen. We zitten, vanuit ons perspectief gezien, in
een neergaande spiraal. Daar zijn uiteraard vele oorzaken voor aan te wijzen: de individualisering van
de samenleving, de neergang van de volleybalsport (zeker voor heren), het afnemende
verenigingsgevoel, het ontbreken van een eigen honk, het sentiment bij sommigen in de vereniging
en de hoge kosten van binnensport bijvoorbeeld.
Zoals gezegd: wij hebben de afgelopen jaren op allerlei manieren geprobeerd de steven te wenden
om te zorgen dat we als vereniging het hoofd boven water houden. Helaas moeten we constateren
dat we er niet in geslaagd zijn om die vitaliteit te bewerkstelligen die jullie en wij voor onze
vereniging wensen. Daarom (en ook om een aantal persoonlijke redenen) hebben we besloten om
eind dit speelseizoen collectief af te treden.
We willen een nieuw bestuur de gelegenheid geven om met nieuw elan de uitdaging op te pakken en
de vereniging in veilig vaarwater te brengen. Op basis van de ervaringen die wij hebben opgedaan,
ontbreekt ons daartoe op dit moment de energie, de creativiteit en de inspiratie. Wij geven de
opdracht die wij van de ledenvergadering hebben gekregen met pijn in het hart terug in de hoop en
de verwachting dat anderen het stokje overnemen en meer succes hebben.
Uiteraard zijn wij graag bereid de overdracht soepel te laten verlopen. Wat dat betreft willen wij
graag onze verantwoordelijkheid in de komende maanden nog nemen. Ook hebben we wel ideeën
hoe verder met deze mooie vereniging, maar daar moet een nieuw bestuur zich maar nader over
buigen. Verder zijn wij (verknocht als wij aan Flamingo´s zijn) ook de komende jaren uiteraard bereid
om nog hand- en spandiensten voor de vereniging te blijven verrichten, maar zoals de situatie nu is,
niet meer als bestuurders. Wij roepen jullie op om te zorgen voor een nieuw bestuur.

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Hallo allemaal,
 
In de herfstvakantie wordt er alleen op maandag 15 okt. en dinsdag 16 okt.  getraind.
Woensdag speelt D1 om 19..30 uur, daarvoor ook geen training i.v.m. opbouw.
Donderdag, vrijdag  en zaterdag zijn er ook geen trainingen,( crazy springfestival in de zaal)
Mini’s trainen op 13 okt. , van 15 t/m 20 okt. wordt er dus niet getraind.
 
 
Groetjes,
Ans

Geplaatst door & opgeslagen onder Nieuws.

Beste leden van Flamingo’s en/ of ouders,

Wij, Hanneke, Angela en Katelijn, zijn aanwezig geweest bij een vergadering van het bestuur van Flamingo’s over het vrijwilligersbeleid. Wij hebben besloten om het bestuur te gaan ondersteunen bij het beleid t.a.v. de vrijwilligers. Wij hebben ideeën over de wijze waarop we dit willen gaan aanpakken. Mochten er mensen met ons mee willen denken, dan horen wij dat natuurlijk ook heel graag.

Wij willen er met jullie voor zorgen dat iedereen in Gennep kan blijven volleyballen. Naast de leden die al veel voor de club betekenen zijn er ook nieuwe aanmeldingen binnengekomen voor het vrijwilligersbeleid. We zijn hier heel blij mee en willen jullie hartelijk danken voor jullie aanmelding.

Helaas is het nog niet genoeg om de club overeind te houden. Wij willen graag dat Flamingo’s blijft bestaan!

Wij kijken in de komende periode welke taken prioriteit hebben en waar vrijwilligers ingezet worden. Daarvoor hebben we jullie nodig.

Wie durft het aan, om er met ons, iets moois van te gaan maken?

De mensen die zich op hebben gegeven, zullen we in de komende periode gaan benaderen om te bespreken op welke wijze ze iets voor de club kunnen betekenen. Wil je al eerder aan de slag, dan mag je ons natuurlijk altijd benaderen. Je kunt ons benaderen via: hanneke.noij13@gmail.com

Aan de mensen de zich nog niet hebben opgegeven, vragen wij nog een keer om je bij ons aan te melden. We gaan jullie in de loop van het seizoen benaderen om te kijken hoe jullie je voor de club kunnen inzetten.

We hopen iedereen komend seizoen in de sporthal te zien.

Groetjes

Angela Boonen

Hanneke Noij

Katelijn Bitter